šūtu (2)  [IM.U18.LU : ]

[Humanities → Geography]

1) the south wind ; šūtu illik / ittalak : the south wind blew ; 2) South ; meḫret šūtu : facing South ; bīt šūtu : the south wing of a building ;

Cf. šūtānu, šūtānānu

See also : ištānu, ṣapūnu, iltānu, šaddû, imittu (3), amurru, šumēlu