šamḫatu  (šamḫatum ; feminine word ;)

[Professions]

a prostitute , a whore , a harlot , a slut ; : 1) a courtesan , a prostitute , a whore , a harlot ; 2) (feminine personal name in Gilgamesh); 3) (feminine personal name) : voluptuous ;

Cf. šamḫu

Variants : šamkatum, šamuḫtu, šamuktu

See also : ḫarintu, qadissu, karkittu