šumēlānu

[Human being]

left-handed ;

Cf. ša-šumēli, šumēlu