ṣibtu ṭēmi

[Moral life → Intelligence]

decion , decisive action

See also : ṣibtu, ṣibtu niggalli, ṣibtu tulê, ṣibtu appi, ṣibtu qātē, ina ṣibtu qātē, išû, rašû