ṭabāḫu

[Army]

to slaughter (animals, humans) , to butcher , to cut up , to massacre ;

Cf. ṭābiḫu, ṭābiḫūtu, naṭbaḫu, ṭabḫu, ṭabbiḫu

See also : makāṣu *, šaggaštu, šagaltu *, ḫatāpu, palāqu *, šagāšu

Comparison with other Semitic languages :