utru

1) huge , outsize / mammoth ; 2) superior , surpassing ; 3) additional , spare , excessive , extra , redundant , superfluous +, redundant* , tremendous*, whopping * / exorbitant + , overmuch + ;

Cf. utru, utturu, watrûm, atru, uttāru, watārum, watriššu, watrûm, atriš, watru

Variants : utrum

See also : utāru, watāru, utrūtu