kaššāpu  [LÚ.UŠ11.ZU : ]  (n.)

[Religion]

sorcerer, wizard , necromancer (?) ;

Cf. kišpē

See also : kaššāptu, tamītu, multēpišu, agugillu, agugiltu, kaššāpu