ēnē šakānu * , puqqu

to pay attention to

Cf. lētu nadû *, na' ādu B* (Gt), uznu šakānu