muštapṣūtu *

[Army]

wresting ;

Cf. muštapṣu, ša-abāri *, ša_umāši *, umāšu, ṣabātu (Gt), šapāṣu *