šaḫaršuppû  [SAḪAR.ŠUB.BA : ]  (Sumerian origin)

[Human → Hygiene]

leprosy ; saḫaršubbûm lubbušu / mullû / katāmu : "to wrap" / "to clothe" / to infect / "to cover" with leprosy , to contaminate / to spread leprosy ;

Variants : saḫaršubbum

See also : garbānu, garābu, ša-garābi