šakāru

[Human → Hygiene]

to be drunk , to become drunk / tipsy ; (Š) to inebriate ;

Cf. šikru, šikaru, šakartu

See also : šakiru, šakrānu, šakartu, šakru, šākirru, šākiru, šakkarû (1), šakkurû, šakrānû, šakkarānû, šikriš, maškuru, maškirtum