uggatu

[Moral life → Feelings]

wrath , rage , fury

See also : libbāti, malê libbāti, nuggatu, ru ' ubtu, šibistu, šuḫuṭ libbi, tēgimtu, uzzatu, uzzu, zinūtu