rakābu

[Sky → Astronomy]

to be superimposed , to cover , to eclipse

See also : attalû, tādirtu, rikbu, rikibtu, rukūbu, rākibu, rakkābu, rakkābūtu, rukkubu, ritkubu, narkabu, narkabtu, šurkubu, šutarkubu, tarkību, tarkibtu, tarkubtu