rikbu

[Art → Architecture]

superstructure on ziggurat ;

See also : siqqurutu, ziqquratu, ziqqurratu, zuqāru, nuḫar