berû

[Human → Disease]

hungry , famished ;

Cf. berû, berîš, berûtu

Variants : bariu