līmu  [LIM : , LI.IM : ]

[Numbers]

one thousand , 1000 ;

Cf. līm šanāti, līmīu, līmu