gigallūtu *  (also : igigallūtu)

[Moral life → Intelligence]

wisdom

See also : bišīt uzni *, ḫasīsu, ḫassūtu *, mūdûtu *, nēmēqu