muššulu

[Art]

likeness , replica , mirror 1) : (adjective) : made to resemble 2) : (a personal / proper name) 3) resemblance , similitude , replica , likeness of a (sick) person or an object 4) a mirror ;

Cf. muššulu, mašālu, muššultu, muššulu, nāmuru (B), maṭṭaltu