nāš sammê

[Professions]

lyre player , harp player

Cf. sammû, šer ' an sammê

See also : pilaggu, sabītu, sammû