šināti  ( : šinēti ; plural feminine accusative ;)

1) unattested feminine accusative : them ; 2) accusative or genitive of feminine nouns : those , these same , of these same (?) ; : lā šināti : not belonging , inappropriate , improper action, words ...

Variants : šinātina

See also : šina (1), šinātina, šuātunu, šâtina, šuāti, šuāšu, šī, šū, šūa, šuātina