salītu

[Animals]

: net ( fish, animals) ;

See also : birru, salītu, pūgu, saparru, šētu, šētiš, šuškallu