saḫḫāru  [(DUG.)BUR.ZI.TUR : ]  ( : si(ḫ)ḫāru ; ; : (pluriel) : saḫḫarrānu ;)

[Religion]

: (a -shallow- offering bowl of stone or metal) ;

See also : pursītu, itqūru, gullu, kallu, mallatu, qulliu, saplu, šappu, burzigallu, burzibandû, pūru (2), dāpi ' u, mā' sunu, parsutu, ša-qāti