šamê  (plural (of šamû (1) ;)

[Sky]

heavens , heaven , sky , firmament ; šamû ša Ani : the seventh heaven ; aban šamê : a hailstone ; elât šamê : the zenith ; išid šamê : the horizon ; nalbaš šamê : clouds ; simmilat šamê : ladder to heaven ; ṣarrat šamê : "lead rope of heaven" (astrological work) ; ṣerret šamê : a galaxy , the Milky Way ; (ša) šamê : celestial , heavenly ; šipik / šupuk šamê : base of the sky , horizon ; daltu šamê : the door of heaven ;

Cf. šamû (1)