alāku (ša dāmi)

[Human → Body]

to bleed ; kusup libbi : a bleeding heart ;

Cf. dāmu

See also : amānu, maḫāsu, ummânu (2), tābik dāmi, dāmānāiu