uršānu

[Army → War]

a hero , a warrior ;

Cf. uršanūtu

See also : mu ' āru *, qarrādu, qurādu, qardtu ū*, qarradūtu *, qurdu, zikrūtu *, dāpinu, qardu