šupāl

below ;

Cf. šapla, šapal, šaplāniš, šapliš