kāšidu

[Army → War]

1) conquering ; 2) a conqueror , a victor ;

Cf. kašādu, Kāšidūti