pānītu  ()

[Time]

1) earlier (time) , formerly ; i(na) pānītim / : pānītam : before , previously ; kī pānītu : as before , as ever (?) ; Susa ; (plural) : ša pānâti u warkâti : of earlier and later times ; : eli ša pānâti : more than before ; : pānīt kunukkiya : my previous document ;

Cf. pānu