ḫušaḫḫu  [SU.GU7 : ]

[Feeding]

1) grain, straw ... : need , shortage , being short of something / lacking ; 2) : a) needs , requirements , b) neediness , famine / starvation / dearth of food ; šanat ḫušaḫḫu : a year of famine ; 3) : illness : starvation , deficiency of food / lack ;

Cf. ḫašāḫu, ḫašḫu, ḫišiḫḫēti, ḫašaḫtu, ḫušaḫḫu