ešēru * (Št)

[Government]

to rule justly

Cf. rubūtu B *, tērtu, bêlu *, išartu °, mēšāru, mīšartu °