ešqu *

solid , massive , strong

See also : dannu, gamiru °, gašru, kaššu *, mitru *, puggulu *, pungulu *, danānu *, emūqu