kamīš

like a captive

See also : birītu *, kamūssu *, šalālu, pâdu, ḫubtu ḫabātu, ḫubtu