mušēzibtu

[Army → Weapons]

protective shield (for two soldiers during a siege ?) ; ša-mušēzibti : protective shield bearer (archer's assistant)

Cf. uzubbû, uzību, ezib, ezbu, izbu, izibtu, azibatu, azzubūtum, uzību, uzubbatu, uzzubu, mušēzibu, šēzubtum, šūzubu, šūzubtu, tēzubtum, ezēbu

See also : arītu, tukšu, kabābu