nargallu   [LÚ.NAR.GAL : ]  (Sumerian origin ; )

[Professions]

: (senior) singer / choir singer (?) , chief musician / conductor (?) ;

Cf. zamāru, ṣarāḫu B *, nāru (2), nārūtu

See also : nuāru, nuārtu, zamāru, nârūtu, nigūtu epēšu, dubdubbu, nargallutu