nasiḫūtu

[City → Administration]

: a deportation , a forced displacement of people

Cf. nasāḫu (1), nasīḫu

See also : nasḫu, nisḫu (1), nisiḫtu, nusḫu (2), nāsiḫu, nusāḫu, nassiḫu, nussuḫu, tassuḫtu