nusāḫu  (plural masculine)

[City → Administration]

: 1) extraction (a grain tax) ; 2) (plural feminine) torn-out pieces (?) ;

Cf. nasāḫu (1)

See also : nasḫu, nisḫu (1), nisiḫtu, nusḫu (2), nasīḫu, nasiḫūtu, nāsiḫu, nassiḫu, nussuḫu, tassuḫtu