pašāšu  [ŠÉŠ : , EŠ : ]  (vb. a/u)

[Religion → Magic]

b]G. to anoint, smear, daub (with : +acc. or ina) Gt. to anoint oneself Gtn. [ŠÉŠ.MEŠ : , EŠ.MEŠ : ] to anoint regularly D = G N. to anoint oneself (with : +acc.), to be anointed

Cf. napšaštu

See also : igulû, piššatu, iḫenunnakku, paššu, pašīš, pašīšūtu, pušištu, napšaštu, eqû, šummunu, tēqītu