qadūtu  [IM.GÚ : ]  ( ; plural qaduāti)

[Feeding → Cooking]

1) wheat bread ; : akal qadūtu : a kind of bread ; 2) dregs , lees , silt as material for wall-plaster ; qadūtu šikāni : river silt (?) ; qadūtu šikari : beer-dregs ; 3) a drug : dirt from bird's nest ; qadūtu adatti : dirt from bird's nest ;

See also : kibtu, minduḫru, šuršummu, aklu, kusāpu, enṣu, mutqû