rēdût māti

[Government]

government (of a country) ; bēt rēdûti : the house / seat of government ; āl bēlūti : the city of government ;

Cf. radû

See also : bēt bēli, rēdûtu, âru, biālu, šapāru