sabsuttu  [MUNUS.ŠÀ.ZU : ]  ( ; : [MUNUS.ŠÀ.ZU : ])

[Professions]

a midwife ;

Cf. tabšûtum, šabšūtu, šabsû

Variants : šabšūtu, tabsūtu