sakkuku

[Human → Senses]

1) deaf , hard of hearing ; 2) obtuse / of limited mental means / ignoramus , mentally handicapped / thick (headed) ;

See also : sakkukūtu, ṭummumu, ṭummumiš, lā šēmû, lā šāmiu, sukkuku, peḫû, ḫašikku, piriktu