uzzubu  ()

[Science → Natural sciences]

human, domestic animal : degenerate , neglected , anomalous , deformed ;

Cf. uzubbû, uzību, ezib, ezbu, izbu, izibtu, azibatu, azzubūtum, uzību, uzubbatu, mušēzibu, mušēzibtu, šēzubtum, šūzubu, šūzubtu, tēzubtum, ezēbu