Eastern Syriac :ܐܹ̰ܓܵܪܵܐ ܕܒ݂ܵܩܵܐ
Western Syriac :ܐ̰ܶܓܳܪܳܐ ܕܒ݂ܳܩܳܐ
Eastern phonetic :i ' dja: ra: ' dwa: qa:
Category :verb
[Trade]
English :transitive verb : a lessee : to lease , to rent , to let , to hire ;
French :verbe transitif : un locataire : louer (à bail) , prendre en location ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܹ̰ܓܵܐܪܵܐ, ܐܓܵܪܵܐ, ܐܹܓ̰ܵܪܵܐ ܕܒ݂ܵܩܵܐ, ܡܐܲܓ̰ܸܪ, ܐܵܓܹܪ

See also : ܡܲܕܒ݂ܸܩ