Eastern Syriac :ܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܝܕ݂ܰܡܬܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :qé ' dam ta:
Category :noun
[Time]
English :1) the morning , the forenoon / morrow / morn ; ܒܹܝܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ ܡܚܹܠܹܗ ܠܐܘܼܪܚܵܐ / ܒܹܝܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ ܦܫܹܛܠܹܗ : he went / left this morning ; ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ : overnight / all night long / till the morning / till the next day ; 2) adverb ; Al Qosh : ܒܩܲܕ݂ܲܡܬܵܐ : in the morning ; 3) especially Urmiah : to morrow / to-morrow , the morrow , the following day / the next day , voir ܩܘܼܕܡܹܐ ; ܩܵܝܕ݂ܲܡܬܘܼܟ݂ ܒܫܲܝܢܵܐ / ܩܵܝܕ݂ܲܡܬܘܼܟ݂ ܒܪܝܼܟ݂ܬܵܐ : good morning ! ; Joshuah : 22, 27 : ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܝܕ݂ܲܡܬܵܐ : in time to come , one day , in the future ;
French :1) le matin , la matinée ; ܒܹܝܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ ܡܚܹܠܹܗ ܠܐܘܼܪܚܵܐ / ܒܹܝܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ ܦܫܹܛܠܹܗ : il est parti ce matin ; ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ : jusqu'au matin / toute la nuit / jusqu'au lendemain ; 2) adverbe ; Al Qosh : ܒܩܲܕ݂ܲܡܬܵܐ : (durant) le matin ; 3) surtout Ourmia : demain , le lendemain , voir ܩܘܼܕܡܹܐ ; ܩܵܝܕ݂ܲܡܬܘܼܟ݂ ܒܫܲܝܢܵܐ / ܩܵܝܕ݂ܲܡܬܘܼܟ݂ ܒܪܝܼܟ݂ܬܵܐ : bonjour ! ; Josué : 22, 27 : ܒܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܝܕ݂ܲܡܬܵܐ : un jour , à l'avenir / plus tard ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܡܬܵܐ, ܩܕܲܡܬܵܐ, ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ

Variants : ܨܲܒܵܚ, ܩܲܕ݂ܲܡܬܵܐ

See also : ܡܗܵܘܪܸܫܵܐ, ܨܲܦܪܵܐ, ܐܲܝܠܸܬ ܫܵܚܲܪ

Oraham : ܩܵܝܕܵܡܬܵܐ ; Bailis Shamun : ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ

Oraham : ܩܵܝܕܵܡܬܵܐ ; Bailis Shamun : ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun