Eastern Syriac :ܥܵܪܵܒܝܼܵܐ
Western Syriac :ܥܳܪܳܒܺܝܳܐ
Root :ܥܪܒ
Eastern phonetic :a: ra: ' bi: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Arabia ;
French :l'Arabie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܪܒ, ܥܵܪܵܒ, ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ, ܐܵܪܵܒܵܝܵܐ, ܥܲܪܒ݂ܵܝܵܐ, ܥܲܪܵܒܝܼ, ܥܵܪܵܒܸܬ

See also : ܐܵܪܵܒܵܝܵܐ, ܛܵܝܵܝܵܐ, ܛܵܝܵܝܵܝܬܵܐ, ܛܵܒܘܼܬ݂

feminine

nom féminin