Eastern Syriac :ܪܵܐܸܡ
Western Syriac :ܪܳܐܶܡ
Eastern phonetic :' ra: i:m
Category :verb
[Measures]
English :see ܪܵܐܹܡ : 1) to be high , to be exalted , to be raised , to be lifted up ; 2) to rise , to rise up , to arise , horse : to rear (?) ; 3) metaphorically : to be puffed up , to be proud , to boast ; 4) Al Qosh : to be lifted , to be taken away ; 5) NENA : to go up , to ascend ; causative : ܡܵܪܸܡ ; Exode : 16, 20 : ܪܝܼܡ ܠܹܗ ܬܸܘܸܠ̈ܥܹܐ : it bred / gave rise to worms ;
French :voir ܪܵܐܹܡ : 1) être élevé , être exalté , être soulevé ; 2) s'élever , se lever , se soulever , cheval : se cabrer (?) ; 3) métaphoriquement : crâner , être suffisant / content de soi , enfler des chevilles , se croire meilleur que les autres , péter plus haut que son cul , se vanter , se flatter ; 4) Al Qosh : être soulevé / enlevé ; 5) NENA : monter , s'élever ; causatif : ܡܵܪܸܡ ; Exode : 16, 20 : ܪܝܼܡ ܠܹܗ ܬܸܘܸܠ̈ܥܹܐ : ça a engendré / donné naissance à / fait se multiplier des vers ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܵܡܘܿܬܵܐ, ܪܘܼܡܬܵܐ, ܪܲܘܡܵܐ, ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ, ܪܐܵܡܵܐ, ܝܵܪܸܡ, ܐܵܪܸܡ, ܐܵܪܵܡ, ܐܵܪܵܡܵܐܝܼܬ, ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ, ܐܵܪܵܡ ܢܲܗܪܝܼܢ, ܡܵܪܸܡ

Variants : ܐܵܪܸܡ, ܪܵܝܸܡ

See also : ܥܵܠܹܐ, ܥܠܵܝܵܐ, ܓܵܕܹܐ, ܓܕܵܝܵܐ

ethpa'al : ܐܸܬܬܪܝܼܡ ; Classical Syriac : ܝܼܪܸܡ

ethpa'al : ܐܸܬܬܪܝܼܡ ; syriaque classique : ܝܼܪܸܡ

Source : Maclean