Eastern Syriac :ܐܪܟ
Western Syriac :ܐܪܟ
Category :verb
[Humanities → Language]
English :to be long , to lengthen , to be tall ;
French :être long , allonger , être de haute taille , être grand ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :a-r-kh  ארך

See also : ܩܲܝܵܦܵܐ, ܪܵܡܵܐ