Eastern Syriac :ܒܸܪܝܵܐ
Western Syriac :ܒܶܪܝܳܐ
Root :ܒܪܐ
Category :noun
[Animals]
English :1) masculine past participle of ܒܵܪܹܐ : created , born , become , grown (up) ; feminine : ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ / ܒܪܝܼܬܵܐ ; 2) Urmiah : a foal , a colt , ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ : a she-foal (?) ;
French :1) participe passé masculin de ܒܵܪܹܐ : créé , né , devenu , ayant grandi / poussé ; féminin : ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ / ܒܪܝܼܬܵܐ : créée , née , devenue , grandie ; 2) Ourmia : un poulain , ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ : une pouliche (?) ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܒܸܪܝܵܐ, ܒܘܼܪܝܼܵܐ, ܒܹܪܝܵܐ ܕܣܘܼܣܬܵܐ, ܒܪܝܼܬ݂ܵܐ

Origin : Aramaic