Eastern Syriac :ܡܸܬ݂ܢܲܒܝܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܡܶܬ݂ܢܰܒܝܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܢܒܐ
Eastern phonetic :mith na bia: ' na: it
Category :adverb
[Religion → Divination]
English :prophetically ;
French :prophétiquement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܒܐ, ܢܒܵܐ, ܡܸܬܢܲܒܝܵܢܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܝܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܘܼܬܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܐ, ܡܢܵܒܹܐ, ܢܒ݂ܝܼܬܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܵܐܝܼܬ