Eastern Syriac :ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܒܢ̈ܘܿܢܹܐ
Western Syriac :ܥܒ݂ܳܕܬܳܐ ܕܒܢ̈ܽܘܢܶܐ
Root :ܥܒܕ
Eastern phonetic :' vad ta:d b ' nu: né
Category :noun
[Human → Family]
English :Romans : 8, 15 : adoption (of children) ;
French :Romains : 8, 15 : l'adoption (d'enfants) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܒܕ, ܒܪܘܿܢܵܐ